Reglement

Wedstrijdreglement Liemeer Open
1 oktober 2017

 1. Alle deelnemers aan het  Liemeer Open dienen zich te conformeren aan dit wedstrijdreglement.
 2. Er wordt gespeeld volgens de 'Rules of Golf', zoals vastgesteld door de R&A Rules Limited en de United States Golf Association. Men dient het boekje 'De Golfregels' bij zich te hebben.
 3. Het is de verantwoordelijkheid van de speler op de hoogte te zijn van de bepalingen van het wedstrijdreglement, het baanreglement en van de 'local rules' en zich daar gedurende de wedstrijd aan te houden.
 4. Deelname aan het Liemeer Open staat open voor alle  heren en dames die geboren  zijn voor 1-1-1995.
 5. De handicaplimiet voor deelname is: max. hcp. heren 10.0 en dames 12.0
 6. Deelname geschied op basis van handicap (zoals twee weken voor de wedstrijd geadministreerd op www.ngfhandicap.nl) en betaling. Bij gelijke handicap beslist de volgorde van inschrijving. De inschrijvingen, die het maximum aantal deelnemers overschrijdt, worden op de reservelijst gezet. Spelers die uiteindelijk niet tot de wedstrijd kunnen worden toegelaten krijgen het inschrijfgeld teruggestort op hun  rekening.
 7. Het spelersveld is beperkt tot 72 deelnemers. Hiervan is een beperkt aantal  gereserveerd voor leden van de G&CC Liemeer. Daarnaast behoud de organisatie zich het recht voor op een beperkt aantal aanwijsplekken.
 8. Inschrijven Inschrijving uitsluitend  via de website www.golfclubliemeer.nl De inschrijving is pas definitief als  de speler  het verschuldigde inschrijfgeld á € 50,- (€ 35,- voor leden van G&CC Liemeer) heeft voldaan. De inschrijving sluit op  17 september 2017.
 9. Ca.10 dagen voor de wedstrijd wordt de deelnemerslijst gecommuniceerd via het opgegeven e-mailadres.
 10. Ca. 5 dagen voor aanvang van de wedstrijd zullen de starttijden aan de spelers worden gecommuniceerd via het opgegeven e-mailadres. Tevens zullen de startlijsten worden gepubliceerd op de website www.golfclubliemeer.nl
 11. Het is een qualifying strokeplaywedstrijd over 18 holes zonder handicapverrekening.
 12. Winnaar van de  Liemeer Open is de speler/speelster met de beste brutoscore. Bij gelijke eindstand van twee of meer spelers met de beste bruto score volgt een sudden death play-off over 1 hole totdat een beslissing is gevallen (aangewezen hole 18).
 13. Er wordt gespeeld vanaf de  witte tees (heren) en blauwe tees (dames).
 14. Een flight bestaat uit maximaal 3 personen.
 15. De spelers dienen zich minimaal 30 minuten voor de start te melden bij de wedstrijdleiding en minimaal 10 minuten voor de start te melden bij de starter.
 16. De speler ontvangt zijn/haar scorecard na aanmelding bij de wedstrijdleiding.
  - De speler is verplicht de scorecard met één van zijn medespelers, die als marker fungeert, te wisselen, op straffe van diskwalificatie.
  - De speler is verplicht zijn eigen scorecard binnen 15 minuten na het beëindigen van de laatste hole van de gespeelde ronde te controleren, te ondertekenen (inclusief handtekening marker) en in te leveren bij het wedstrijdsecretariaat, op straffe van diskwalificatie.
  - De speler mag het wedstrijdsecretariaat niet verlaten voordat zijn kaart door de wedstrijdleiding is goedgekeurd, eveneens op straffe van diskwalificatie.
 17. Spelers mogen gedurende de rondes geen gebruik maken van enige vorm van vervoer tenzij toegestaan door wedstrijdleiding of referee.
 18. In de baan bevinden zich referees die in geval van geschillen of onduidelijkheden kunnen worden geraadpleegd.
 19. Indien een deelnemer een tweede bal heeft gespeeld volgens regel 3.3 van de Rules of Golf, moet hij/zij deze handeling na afloop van de ronde melden aan de wedstrijdleiding, die hierover een bindende uitspraak zal doen.
 20. In zaken waarin dit reglement niet voorziet is de beslissing van de wedstrijdleiding bindend.